Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết Hợp Tour 4 Đảo

Tour Đi bộ dưới biển kết hợp tour 4 đảo là tour được thiết kế cho các bạn muốn tham quan hết các đảo và các dịch vụ ở Nha Trang mà không có thời gian nhiều chỉ có 1 ngày để đi.
- Ưu điểm của tour này là giá dịch vụ đi bộ và sẽ giảm xuống 900.000 vnđ/khách không còn là 1.200.000 vnđ/khách mà mình được đi luôn 4 đảo, đi được nhiều đảo hơn.
- Nhược điểm là sẽ đi cả ngày nên các bạn với quãng đường của 4 đảo rất xa nên các bạn sẽ bị mệt.
Giá tour đi bộ dưới biển và kết hợp với tour 4 đảo:
- Đi 4 đảo giá 200.000 vnđ/khách.
- Đi 4 đảo kết hợp với lặn bình oxy : 600.000 vnđ/khách.
- Đi 4 đảo kết hợp với đi bộ dưới biển: 900.000 vnđ/khách.
Giá tour đi bộ dưới biển kết hợp tour 4 đảo đã bao gồm:
- Xe đưa đón.
- Tàu thuyền.
- Ăn trưa.
- Hướng dẫn viên.
- Dịch vụ đi bộ hoặc lặn bằng bình oxy.
- Bảo hiểm du lịch.
Giá không bao gồm: 
- Chi phí cá nhân.
- Phí tham quan trên đảo.
Liên hệ Book tour Mr Huy: 0903-596-955 

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 1
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 1

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 2
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 2

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 4
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 3

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 5
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 4

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 6
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 5

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 7
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 6

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 8
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 7

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 9
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 8

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 01
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 9

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 02
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 10

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 03
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 11

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 04
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 01

Tour Đi Bộ Dưới Biển kết hợp tour 4 đảo 05
Tour Đi Bộ Dưới Biển Kết hợp Tour 4 Đảo 02

1 nhận xét:

  1. This means you can to|you presumably can} play around with a method without having to play for actual cash. Additionally, it allows you to study the sport better earlier than putting your cash at risk. The major roulette strategy is all about how and what you wager your cash on. If you wager your cash on one quantity, you have have} the prospect of successful so much, upwards of 37 occasions your preliminary wager. Even though that may sound exciting, it’s not the best option|the finest SM카지노 choice|the most suitable choice} since your possibilities of successful are so low. Most consultants agree that each one|that each one} the within bets are too risky to think about|to contemplate}.

    Trả lờiXóa

 
Tour Đi Bộ Dưới Biển